Mercat del Born

El Mercat del Born va ser inagurat en el 1876, sent el primer gran edifici de l'arquitectura del ferro que es va projectar a Barcelona. Durant 95 anysva exercir la funció per al a que había construit. Primeramente, va esdevenir el mercat del barri de la Ribera, i posteriorment, a partir de 1921, va ser el mercat central de fruita i verdura.

Actualment, l'antic Mercat del Born esta catalogat como a Bé Cultural d' Interés Local marcant l'inici dels mercats de ferro a Barcelona.

Per a més informació visiti www.mercatdelborn.org